Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Albert Schweitzer werd in 1875 geboren in Kaysersberg, Opper Elzas. Hij was arts, filosoof, theoloog en organist, maar is vooral bekend omdat hij in 1913 het Lambaréné ziekenhuis bouwde in Gabon. Albert Schweitzer won in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede.

“Do something wonderful, others may imitate it”. Voor miljoenen mensen was en is hij het voorbeeld van praktische naastenliefde en humaniteit. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds werkt voort in de geest van Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven. Het NASF stimuleert en faciliteert kleine, lokale en concrete gezondheidsinitiatieven in Afrika met directe kleine giften. De initiatieven lopen uiteen van zonnepanelen voor een ziekenhuisje of het inrichten van een kraamkliniek, tot het aanschaffen van fietsambulances.

Met regelmaat wordt het NASF een erfenis of schenking toevertrouwd, wanneer de persoon in kwestie affiniteit voelde met de levensinstelling van Albert Schweitzer of missie van het NASF. Mogelijk raakt het leven en werken van Albert Schweitzer u op eenzelfde manier. Overweegt u dan het NASF als erfgenaam in uw testament op te nemen of een schenking te doen. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Voor een gesprek of meer informatie kunt u contact opnemen met Solveigh Balogh: solveigh.balogh@nasf.nl ; 06-8399 0625.

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Thema's

Algemeen, Gezondheid, Ontwikkelingshulp

Postadres

Postbus 8568
3503 RN
Utrecht
Utrecht

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Solveigh Balogh
Nederlands Albert Schweitzer Fonds