KNCV Tuberculosefonds

Ons doel is dat niemand meer onnodig sterft aan tuberculose (tbc), op dit moment de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Dagelijks sterven 4.000 mensen aan tbc terwijl het met de juiste behandeling gewoon te genezen is! Iedereen, onafhankelijk van geslacht, ras, religie of economische situatie, heeft recht op toegang tot goede voorlichting, diagnose en behandeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd een derde van de mensen met tuberculose niet wordt gediagnostiseerd of geregistreerd. Wij zetten daarom sterk in op het verbeteren van de toegang tot nieuwe snelle diagnostiek en de samenwerking met de private gezondheidszorg.

We onderzoeken hoe we de behandeling korter en dragelijker kunnen maken want de huidige behandeling is lang en zwaar. Voor veel patiënten zijn de bijkomende kosten onoverkomelijk waardoor zij de behandeling niet afmaken en de besmettelijke bacterie blijven overdragen aan anderen.

De behandeling van multiresistente tuberculose is extra zwaar. De combinatie van injecties en tot wel 12 pillen per dag duurt gemiddeld twee jaar en heeft vele bijwerkingen.
We testen daarom nieuwe medicijncombinaties en kortere behandeltijden, met veelbelovende resultaten. Met snelle diagnose en kortere behandeling kunnen we veel levens redden en voorkomen dat mensen met tbc in uitzichtloze armoede vervallen.

In Nederland was tuberculose ooit één van de meest dodelijke ziektes maar we hebben de ziekte hier inmiddels goed onder controle. Mondiaal willen we bereiken wat ons hier is gelukt. Met uw nalatenschap helpt u ons daarbij en Ed Fransen begeleidt u graag bij de invulling van uw persoonlijke wensen. Samen gaat het ons lukken, een wereld zonder tbc!

KNCV Tuberculosefonds

Thema's

Gezondheid, Ontwikkelingshulp

Postadres

Postbus 146
2501 CC
Den Haag
Zuid-Holland

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Mr. Ed H. Fransen
KNCV Tuberculosefonds