Stichting MS Research

In Nederland is Stichting MS Research de grootste organisatie die wetenschappelijk onderzoek financiert naar multiple sclerose (MS).  Hiernaast geven wij voorlichting over MS en ondersteunen wij de  bevordering van optimale MS-zorg.

Het kost ca. €50.000 euro per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In de afgelopen 36 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan 50 miljoen euro toegekend aan bijna 300 onderzoeksprojecten.
Dankzij deze steun is het aantal onderzoekers dat zich met MS bezighoudt in de afgelopen jaren flink gegroeid. Daarnaast biedt MS Research programmasubsidies die vier jaar lang een structurele ondersteuning vormen voor MS-centra verbonden aan universitair medische centra.

MS-centra die in Nederland momenteel subsidie ontvangen zijn: het VUmc MS Centrum in Amsterdam, ErasMS in Rotterdam en MS Centrum Noord-Nederland in Groningen. Uiteindelijk hoopt MS Research zichzelf op te kunnen opheffen, als over pakweg 20 à 25 jaar de puzzel van MS daadwerkelijk is opgelost

Thema's

Gezondheid

Postadres

Postbus 200
2250 AE
Voorschoten
Zuid-Holland

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Dorinda Roos
Stichting MS Research