Terre des Hommes

“Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is”

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in ontwikkelingslanden vaak anders. Ze moeten hun lichaam verkopen, worden verhandeld als koopwaar of worden uitgebuit als arbeider. Terre des Hommes zet zich in om deze uitbuiting te stoppen.

Terre des Hommes wil kinderuitbuiting structureel de wereld uit helpen. Daarom helpen we niet alleen slachtoffers, maar pakken we het probleem ook bij de wortels aan. We voorkomen uitbuiting door armoede te bestrijden. We investeren in onderwijs en voorlichting en helpen ouders hun inkomen te vergroten. We beschermen kinderen, bieden juridische bijstand en trainen lokale politie en justitie. Ook voeren we campagne voor kinderrechten en lobbyen bij lokale en nationale overheden. We werken samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Terre des Hommes is actief in Afrika, Azië en Europa.

Het VN kinderrechtenverdrag vormt de basis voor ons werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

Nalaten aan Terre des Hommes
Wij zijn als stichting afhankelijk van de giften van onze donateurs. En van mensen die Terre des Hommes opnemen in hun testament.

Misschien heeft u wel eens overwogen om een goed doel zoals Terre des Hommes in uw testament op te nemen. Nalatenschappen zijn voor Terre des Hommes van groot belang.

Wat doet Terre des Hommes met uw nalatenschap?
Met uw gift levert u een belangrijke bijdrage aan het behalen van ons doel: een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Terre des Hommes wil dat alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Met uw gift strijden wij tegen kinderuitbuiting op de volgende thema’s: kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen en kindermisbruik.

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw nalatenschap? Neem dan contact op met Colette Bolomey, 070-3105000 of nalaten@tdh.
In een persoonlijk gesprek geeft Colette antwoorden op al uw vragen en vertelt u meer over de mogelijkheden hoe u uw nalatenschap kunt regelen.

Ook op onze website www.terredeshommes.nl/testament staat informatie over nalaten aan Terre des Hommes.

Terre des Hommes

Thema's

Algemeen, Kinderen, Ontwikkelingshulp

Postadres

Zoutmanstraat 42-44
2518 GS
Den Haag
Zuid-Holland

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Colette Bolomey