vFonds

De doelen van het VFonds zijn:

  1. Erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.
  2. Het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en vieren van bevrijding en vrijheid.
  3. Het belang laten inzien van vrede, democratie en rechtsstaat.

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie.
Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.
Door uw investering kan het vfonds projecten ondersteunen waarmee vrede en vrijheid weer een stukje dichterbij komen. Samen werken aan vrede!

Doe mee en investeer ook. We bespreken graag in een persoonlijk gesprek de voorwaarden waarmee uw steun op maat kan worden ingezet.

vFonds

Thema's

Algemeen, Kinderen, Leefomgeving, Ouderen, Welzijn

Postadres

Oranje Nassaulaan 5
5211 AR
's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Maaike van der Steen