De aarde een beetje beter achterlaten

Uw spullen zijn ook in de toekomst van betekenis

Denkt u wel eens na over wat u nalaat als u er niet meer bent? Of aan wie u iets zou willen nalaten? Stilstaan bij de eindigheid van het leven doet u niet elke dag. Toch wilt u uw dierbaren niet vergeten, net zomin als uw ideaal dat u jarenlang hebt gesteund. Het goede doel dat u een warm hart toedraagt wilt u, ook nadat u er niet meer bent, blijven ondersteunen. Het kan een bevredigend gevoel geven als u weet dat een deel van wat u hebt gespaard of bezit ten goede zal komen aan het milieu, het onderwijs, onderzoek naar ziekte, een dierenopvang of de natuur.

Mogelijk geeft u al regelmatig aan goede doelen. In februari, maart en oktober, de collectemaanden van veel non-profitinstellingen, doet u vast iets in de collectebus. Misschien doneert u aan uw kerk of maakt u geld over als er een televisieactie is voor bijvoorbeeld het KWF, Unicef of het Rode Kruis. Vaak wordt uw gevoel van solidariteit aangesproken; ziektes moeten de wereld uit, kansarmen geholpen worden. Ook een eigen ervaring kan zo veel impact op het eigen leven hebben dat ze aanleiding vormt een goed doel te steunen. Wie een goed doel helpt, heeft er echt een band mee.

Een goed doel in uw testament
U bezit meer dan u vermoedt. De meeste mensen denken bij bezit aan een huis, een auto of een aandelenportefeuille. Maar ook uw inboedel, sieraden en andere goederen zijn van waarde. U kunt (laten) vastleggen dat deze goederen aan een goed doel geschonken worden. Goede doelen kunnen het vergaarde geld goed gebruiken om hun plannen te verwezenlijken. U kunt een goed doel in uw testament opnemen. U zorgt er bijvoorbeeld voor dat de donaties die u nu al geeft worden voortgezet.

Voordeel voor u
Goede doelen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn vanaf 2006 vrijgesteld van erfbelasting en schenkingsrecht. Nalaten aan een goed doel heeft voor u dus fiscale voordelen. Er zijn meer dan 50.000 goede doelen, waaronder ook particuliere initiatieven. Of het goede doel van uw keuze een ANBI-status heeft, kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Nalaten aan een goed doel doet u via een testament dat door een notaris is opgemaakt; een eigen handgeschreven verklaring (codicil) is niet voldoende. Uw gift of nalatenschap komt dan geheel ten goede aan het goede doel van uw keuze. Uiteraard kunt u meerdere goede doelen in uw testament opnemen. U kunt het goede doel ook als (mede)erfgenaam opgeven. Dan geeft u het goede doel – eventueel met uw andere erfgenamen – recht op uw hele nalatenschap. Een andere manier is om een legaat toe te kennen aan het doel van uw keuze. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook onroerend goed, een aandelenportefeuille of waardevolle roerende goederen zoals sieraden en kunstvoorwerpen. Daarnaast hebben sommige non-profitinstellingen de mogelijkheid om een Fonds op naam te stichten. Ten slotte kunt u ook het goede doel dat als erfgenaam is benoemd als executeur laten optreden; het wikkelt in dat geval de erfenis af.

Uiteraard bepaalt u helemaal zelf hoe uw geld moet worden uitgegeven. Maar welke manier u ook kiest, met nalaten aan een goed doel blijft u strijden voor uw ideaal. Door uw nalatenschap geeft u mensen weer een kans, steunt u ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, bestrijdt u armoede, behoudt u dier- en plantensoorten en helpt u ernstig zieke kinderen.

Goede doelen hebben uw nalatenschap nodig. Als u een goed doel opneemt in uw erfenis, weet u zeker dat u de aarde een beetje beter achterlaat!