Waarom een testament?

In de wet is al het nodige geregeld. Bij uw overlijden gaan uw bezittingen naar uw huwelijkspartner en naar de kinderen. Maar er is veel meer te regelen. De meeste mensen kunnen niet zonder een testament.

Samenwoners hebben eigenlijk geen keuze. Ze moeten wel een testament opstellen om überhaupt elkaars erfgenamen te zijn. Als ze dat niet doen gaan de bezittingen van de overledene naar de wettelijke erfgenamen. Dat kan voor onwenselijke situaties zorgen. De helft van een door samenwoners gekocht huis komt door vererving bijvoorbeeld terecht komen bij de ouders van de overledene. Er zijn ook voor huwelijkspartners en partners met een geregistreerd partnerschap meerdere redenen voor een testament.

Wie zijn de wettelijke erfgenamen?
Volgens de wettelijke verdeling zijn de erfgenamen de huwelijkspartner of geregistreerd partner samen met de kinderen van de overledene. Zij vormen samen de eerste groep waar de wettelijke verdeling naar toe gaat. Als er niemand in deze groep zit, gaat de nalatenschap naar de tweede groep. Hierin zitten de ouders en de broers en zussen van de overledene. Als in deze groep ook niemand zit, komt de derde groep met daarin grootouders en ooms en tantes. Als de erfgenamen in deze groep al overleden zijn, gaat de nalatenschap naar hun kinderen.

Wat zijn de belangrijkste redenen voor het opstellen van een testament?
De belangrijkste reden is het vastleggen naar wie de nalatenschap gaat, maar er zijn meer redenen om een testament op te stellen. De belangrijkste redenen zullen wij toelichten.

Het wijzigen van erfdelen
In een testament kunt u vastleggen wie wat krijgt. U kunt bijvoorbeeld één van de kinderen minder geven of u kunt een bezitting aan iemand specifiek nalaten. U kunt zelfs een kind volledig onterven in een testament. Er bestaat nog wel recht op de legitieme portie, maar dat is iets om goed door te spreken met de notaris.

Het opnemen van de uitsluitingsclausule
Deze clausule is ook wel bekend onder de naam anti-schoonzoon bepaling. Deze bepaling voorkomt dat een deel van de nalatenschap verdwijnt als uw zoon of dochter gaat scheiden na de verkrijging van de nalatenschap. De meeste huwelijken zijn in gemeenschap van goederen gesloten. In dat geval heeft de ex-partner recht op de helft van de bezittingen. Door de uitsluitingsclausule maakt de nalatenschap geen deel uit van het gezamenlijke huwelijksvermogen.

Wie krijgt de voogdij over de kinderen?
U denkt er het liefst niet aan, maar wat als uw kinderen wees worden? De kans hierop is klein als nu beide ouders nog leven, maar het is zeker niet uit te sluiten. De kantonrechter bepaalt in dat geval het lot van de kinderen, tenzij de ouders het al goed geregeld hebben in het testament.

Erfbelasting besparen met een testament
Vooral bij een groot vermogen kan een testament gebruikt worden om de erfbelasting te drukken. Met slimme constructies kan belastingvoordeel behaald worden. Dit lukt niet meer na overlijden, dit moet vastgelegd zijn in het testament. De notaris kan u helpen om het verdwijnen van het vermogen naar de Nederlandse schatkist zoveel mogelijk te beperken.

Tekst: Juul Dijkhuis