Wat kan ik bij testament regelen?

Wie heeft er zin om zijn testament te maken? Niemand zal op die vraag juichend ‘Ja, ik!” roepen. Het is een van de meest uitgestelde klusjes.

Excuses die worden aangevoerd variëren van: ‘Ik weet niet wat er mogelijk is, ik heb nog te veel vragen, ik weet niet met wie ik er over moet praten, het is zo duur, waar moet ik beginnen’, en het leukste excuus: ‘ik ben nog te jong!”  Dat laatste excuus kunnen we direct van tafel vegen: mensen die wachten met het maken van hun testament tot ze tachtig zijn, kunnen te laat zijn. Te jong om een testament te maken ben je alleen als je onder de achttien bent. De belangrijkste reden om een testament te maken is niet gelegen in leeftijd, maar in het hebben van bezit.

Gehuwd zonder kinderen
Een gehuwd stel zonder kinderen kan in eerste instantie denken geen testament nodig te hebben. Als één van ons overlijdt erft de ander toch het huis? Dat is zo, maar heeft u wel eens nagedacht over de situatie dat u samen in een ongeval terecht komt? De ene echtgenoot overlijdt direct en de andere erft alles. Als de laatste na enige dagen in coma gelegen te hebben, ook komt te overlijden, vererft het hele bezit van dit echtpaar naar de familie van de laatst gestorven echtgenoot. Is dit niet de bedoeling, dan kan in een testament geregeld worden dat de erfenis over beide families wordt verdeeld.

Ongehuwd zonder kinderen
Een ongehuwd persoon zonder kinderen, kan zonder testament een kleine ramp veroorzaken. Stel hij komt uit een gezin met een heel stel broers en zusters. Als er een paar broers en zusters vóór hem zijn overleden en op hun beurt weer diverse kinderen achterlaten, erven de levende broers en zusters en de kinderen van de overleden broers en zusters allemaal tezamen. Alle personen uit die grote groep moeten hun medewerking verlenen, en kunnen hun zegje doen, bijvoorbeeld als er beslissingen genomen moeten worden over de uitvaart of de verkoop van het huis. In een testament kan een select groepje tot erfgenaam aangewezen worden. Misschien kan er een goed doel opgenomen worden in plaats van al die nichtjes en neefjes die hun oom of tante nooit hebben bezocht. En tenslotte is het aanwijzen van een executeur, om het afwikkelen van de nalatenschap te regelen, geen overbodige luxe.

Gehuwd met kinderen
Voor gehuwden met kinderen is sinds 2003 in de wet een soort langstlevendenregeling opgenomen. Maar heeft u een testament van vóór die tijd, dan geldt het testament, en niet de nieuwe wet. Ook al heeft u geen testament en vindt u het fijn dat in de wet is geregeld dat degene die als langstlevende overblijft, de kinderen hun erfdelen nog niet hoeft uit te betalen, toch kan het zinvol zijn om een testament te maken. Bijvoorbeeld om te regelen dat de kinderen hun erfenis niet met uw schoonzoon of schoondochter hoeven te delen. Of om een executeur te benoemen als u vermoedt dat uw kinderen te druk zijn om die taak op zich te nemen, in het buitenland wonen, of samen niet door een deur kunnen.

Samenwoners
Ook voor samenwoners is een testament soms noodzakelijk. In een samenlevingscontract kan het gezamenlijk bezit bij overlijden wel aan de langstlevende doorgeschoven worden, maar als er kinderen zijn moet er een aanvullend testament gemaakt worden om te voorkomen dat de kinderen hun erfdeel op kunnen eisen. Dit geldt ook als de kinderen nog maar minderjarig zijn. Dan is er zelfs nog meer reden om een testament te maken, namelijk om vast te leggen wie de voogd moet worden als de kinderen beide ouders verliezen en om te bepalen wie hun vermogen dan gaat beheren.

Meer weten?
Dit is nog maar een greep uit de redenen die er kunnen zijn om een testament te maken. Wilt u meer weten? Over dit onderwerp is een boek verschenen met de titel: “Het Nederlandse erfrecht, en wat kan ik bij testament regelen?” In het boek behandelen de auteurs in begrijpelijke taal, meer dan 600 vragen uit de praktijk, over het maken van een testament. Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen leest u op https://www.sdu.nl/het-nederlands-erfrecht.html