Light for the World

Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

In ontwikkelingslanden bestaan veel vooroordelen over mensen met een handicap. Zij worden bij voorbaat als kansloos bestempeld. Een leven in armoede en isolement is hun perspectief. Wij vergroten hun zelfredzaamheid met goede oogzorg, revalidatie, trainingen en hulpmiddelen. Daarnaast willen we vooroordelen en belemmeringen wegnemen, zodat zij écht een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Want ieder mens is waardevol!

Met uw nalatenschap kunt u het verschil maken voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Wilt u hierover een gesprek, neem dan gerust contact op met Aletta Janssen. Zij onderzoekt graag de mogelijkheden om invulling te geven aan uw persoonlijke wensen.

Thema's

Christelijk, Gezondheid, Ontwikkelingshulp

Postadres

Postbus 672
3900 AR
Veenendaal
Utrecht

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Aletta Janssen
Light for the World