Open Doors

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26).

Open Doors heeft in het afgelopen jaar ruim 2,5 miljoen Bijbels en christelijke boeken kunnen verspreiden. We konden 533.115 mensen trainen en boden 854.363 mensen praktische hulp. Open Doors had in 2017 veel aandacht voor hulp aan vluchtelingen, vooral in het Midden-Oosten en landen in de sub-Sahara. Zo werd in de zomer van 2017 een voedselactie op touw gezet voor christelijke gezinnen in Noordoost-Nigeria. Ook konden we dankzij u 8.749 christenen bezoeken om hen te bemoedigen te midden van vervolging.

Thema's

Christelijk, Kinderen, Leefomgeving, Ouderen

Postadres

Postbus 47
3850 AA
Ermelo
Gelderland