Solidaridad Nederland

Solidaridad ziet duurzame economische ontwikkeling als het beste middel om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Samen met boeren, arbeiders, lokale NGO’s en bedrijven werkt Solidaridad wereldwijd aan duurzame productieketens die geen schade toebrengen aan mens of milieu en aan iedereen een leefbaar inkomen bieden. Wij streven naar een economie waarin iedereen, man en vrouw, arm en rijk, jong en oud een belangrijke rol kan spelen.

Dat doen we onder andere door:
• het trainen van boeren en arbeiders in beter grondgebruik en het voorkomen van plantziektes;
• het mogelijk te maken dat boeren en arbeiders zelf kunnen werken aan een beter milieu, bijvoorbeeld door gebruik van minder (schadelijke) bestrijdingsmiddelen;
• te stimuleren dat arbeiders zichzelf organiseren bij het streven naar sociale verbeteringen, zoals betere arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon;

Nu al steunen wij meer dan 1,5 miljoen boeren, arbeiders en mijnwerkers in dertien verschillende sectoren wereldwijd. De resultaten van onze programma’s worden steeds zichtbaarder. Uw nalatenschap garandeert onze inzet voor toekomstige generaties.
Meer weten?
Wij vertellen u graag meer ons werk en de mogelijkheden om na te laten aan Solidaridad. Neem gerust contact met ons op via 030-2720313 of bob.boot@solidaridad.nl.

Thema's

Ontwikkelingshulp

Postadres

't Goylaan 15
3525 AA
Utrecht
Utrecht

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Bob Boot