Stichting Landschappen NL

Is het landschap in uw omgeving voor u van waardevolle betekenis? De schaapskooi bij de hei, die molen in de polder, het landgoed even verderop of het bos waar u graag wandelt. De provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen beschermen en beheren natuur, cultureel erfgoed en het streekeigen landschap in Nederland, voor nu en later. Vaak doen ze dat samen met partners in de provincie, vrijwilligers en omwonenden. Daarnaast organiseren ze allerlei activiteiten om het landschap te beleven en cursussen voor particulieren die zelf aan de slag willen.

Ook u kunt helpen! Bijvoorbeeld met een schenking of nalatenschap. Met een legaat of erfstelling voor het provinciaal Landschap of stichting Landschapsbeheer bent u ook na uw leven van betekenis voor natuur en landschap in de omgeving.

Thema's

Algemeen, Leefomgeving, Natuur

Postadres

Postbus 31
3730 AA
De Bilt
Utrecht

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Sascha van Breukelen
Stichting Landschappen NL