Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. In binnen- en buitenland. Zo wil WNF samen met anderen een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

WNF houdt zich bezig met het beschermen van de leefgebieden van dieren: bossen, waterrijke gebieden, zeeën en oceanen. Ook worden bedreigingen aangepakt zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en handel in diersoorten. Noodzakelijk werk waarbij doorzettingskracht en een lange adem noodzakelijk zijn. Daarom vindt het Wereld Natuur Fonds het geweldig dat er mensen zijn die besluiten het WNF op te nemen in het testament. Juist omdat de kwetsbare aarde en haar vele natuur- en diersoorten, ook in de toekomst, beschermd moeten blijven worden. Wilt u vrijblijvend informatie hierover ontvangen, stuurt u dan a.u.b. onderstaande bon ingevuld op naar onderstaand adres.

Wereld Natuur Fonds
t.a.v. Karin Gerritsen
Antwoordnummer 6210
3700 VB Zeist

Wereld Natuur Fonds

Thema's

Algemeen, Dieren, Natuur

Postadres

Antwoordnummer 6210
3700 VB
Zeist
Utrecht

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Karin Gerritsen
Wereld Natuur Fonds