Woord en Daad

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Thema's

Christelijk, Gezondheid, Kinderen, Ontwikkelingshulp

Postadres

Postbus 560
4200 AN
Gorinchem
Zuid-Holland

Meer informatie?
Stuur een mail naar onze contactpersoon:

Roy Wouters