Keuzes maken ten aanzien van uw nalatenschap

In uw nalatenschap wilt u vermoedelijk mensen dichtbij u betrekken: kinderen, familieleden, vrienden, kennissen etc. Dat is geheel aan u ter bepaling. Hieronder een aantal tips en overwegingen geven rond het nalaten aan goede doelen.

Laat een testament opstellen!
Dat is een belangrijk advies. Het voorkomt elke vorm van onduidelijkheid, uw bedoeling  kan niet in twijfel worden getrokken.

Welke notaris kiest u?
Als u geen notaris kent, vraag dan eens aan familie of vrienden naar ervaringen met een notaris. Een goede notaris luistert naar uw wensen en denkt met u mee. Vaak zijn gratis kennismakingsgesprekken mogelijk.

Redenen om een goed doel na te laten
Zoals mensen steeds minder abonnementen hebben op een krant of tijdschrift, zo zijn ook steeds minder mensen donateur van een goed doel. Al die organisaties hebben wel gewoon inkomsten nodig om hun werk voor anderen te kunnen blijven doen. Al eeuwen lang laten mensen na hun dood een deel van hun geld of bezittingen na aan een goed doel, dat wordt zelfs steeds meer.

Hoe kiest u een goed doel?
Dat kan nog best lastig zijn. We noemen een organisatie een goed doel, omdat ze goed werk doen dat u belangrijk vindt. En daarvan zijn er velen.
Vragen die u kunnen helpen als u een goed
doel iets wilt nalaten:

  • Wat vindt u een belangrijk thema? Bijv. natuur, gezondheid, ontwikkelingshulp, kinderen, armoede, sport, uw kerk.
  • Voor zover u dat kunt inschatten: in hoeverre dienen organisaties waaraan u denkt een thema dat voor u echt relevant is?
  • Wilt u een doel dichtbij of ver weg kiezen? Dichtbij kan voor u voelen dat uw eigen omgeving er ook nog iets aan heeft. Een afweging voor een doel verder weg kan zijn omdat het mensen betreft in schrijnende omstandigheden.
  • Wilt u een christelijk goed doel, of juist (ook) een ander? Wat u ook kiest, het komt ten goede aan de maatschappij. Als u geen keuze kunt maken, kunt u natuurlijk ook meerdere goede doelen benoemen in uw testament.

Rentmeesterschap
Deze term mag geen dwingend argument zijn alsof u moreel verplicht zou zijn een goed doel  iets na te laten. Wel kan het voor u een afweging zijn met een deel van uw geld ook na uw dood iets goeds te doen. De aarde doorgeven aan volgende generaties.

Een bedrag bepalen
Om te beginnen: het hoeven geen gigantische bedragen te zijn die u nalaat aan een goed doel. Ook is er niets mis met het grootste deel schenken aan (klein)kinderen, familie etc. U kunt een vaststaand bedrag opnemen. Maar vaak stelt u een testament op jaren voordat u overlijdt. U weet dan niet wat uw vermogen zal zijn op het moment van overlijden. U kunt er dan ook voor kiezen een percentage te noemen als schenking aan een goed doel. Daarmee kunt u sturen welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan uw dierbaren en welk deel eventueel naar anderen gaat.

Bedenk: het is uw geld, uw bezit. Alleen u bepaalt uiteindelijk wat daarmee moet gebeuren als u er niet meer bent!