Dag van de Filantropie 26 april 2018

16/03/2018

Symposium ‘De rol van filantropie voor onderwijs en onderzoek’
Certificering Besturen van Filantropische Fondsen 2017
KSBW Award voor Beste Thesis 2017 

26 april 2018 14.30 –16.30 uur (met aansluitend een borrel)
Auditorium, Vrije Universiteit Amsterdam

Overheidsinvesteringen in onderwijs en onderzoek staan al jaren onder druk. Van hoger onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij zich steeds meer bezig houden met valorisatie – het financieel laten renderen van onderzoeks- en onderwijsinspanningen. Onderzoek is dan ook steeds vaker opdrachtonderzoek. De basis voor veel onderzoek is echter fundamenteel onderzoek, waarbij de vertaling naar maatschappelijke toepassingen (soms jarenlang) op zich laat wachten. Ook het middelbaar onderwijs heeft te maken met steeds grotere klassen en een steeds krapper budget voor extra curriculaire activiteiten. Reguliere scholen krijgen te maken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar middelen en mankracht zijn daarvoor beperkt.

Op de Dag van de Filantropie 2018 organiseert het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit een symposium waarop de vraag ‘welke rol voor filantropie in onderwijs en onderzoek’ centraal zal staan. Tijdens het symposium zal worden ingegaan om voorwaarden en obstakels bij het realiseren van succesvolle initiatieven waarin filantropie een bijdrage heeft geleverd aan onderwijs en onderzoek in het hoger en middelbaar onderwijs. Sprekers komen van betrokkenen op het terrein van onderwijsfinanciering zoals filantropische fondsen en de overheid, maar ook zullen onderwijsinstellingen aan het woord komen. Aansluitend zal de certificering plaatsvinden van de PAO Besturen van Filantropische Fondsen 2017 met de uitreiking van de KSBW Award voor de Beste Thesis 2017.

Programma:

Tijdens het symposium ‘de rol van filantropie voor onderwijs en onderzoek’ geven diverse sprekers hun visie op de rol die filantropie kan spelen binnen het(voortgezet- en hoger) onderwijs en onderzoek. Waar liggen kansen? Wat zijn risico’s voor ontvangende en gevende organisaties? Na elke spreker is er ruimte voor een korte discussie met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Prof. Geert Sanders. Prof. Sanders wordt als een pionier gezien op zowel het terrein van organisatieculturen als op dat van de relatiegerichte fondsenwerving en stond aan de wieg van het Ubbo Emmius Fonds – het fonds van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het symposium is gratis en staat open voor professionals, wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden. De officiële uitnodiging met alle informatie over het symposium en het programma vindt u hierAanmelden is noodzakelijk.