Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland

30/04/2019

Amsterdam, 9 april 2019 – Voor zo’n 500.000 mensen in Nederland is de tandarts
onbetaalbaar geworden. Dokters van de Wereld ziet dagelijks de gevolgen hiervan: rotte
tanden, ontstekingen en ernstige pijnklachten. Vanaf donderdag 11 april geeft de organisatie
duizend mondzorgbehandelingen aan mensen die anders écht geen toegang hebben tot de
tandarts. Met een mobiele tandartspraktijk reist de organisatie de komende maanden naar
Waddinxveen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Groningen.
Kiezen voor elkaar
De tandartsbehandelingen in Waddinxveen zijn meteen ook de aftrap van de campagne
‘Kiezen voor elkaar’. De hulporganisatie strijdt met haar campagne voor een structurele
oplossing voor toegang tot mondzorg voor iedereen. Maar ook om de aard en omvang van
de problematiek beter inzichtelijk te maken. Directeur Arianne de Jong: “Wij zien mensen die
niet meer kunnen slapen of eten van de pijn. En zelfs dertigers die al hun tanden laten
trekken en een kunstgebit nemen, om de hoge kosten van tandartsbehandelingen te
voorkomen. Het is vreselijk schrijnend dat noodzakelijke behandelingen voor zo’n half
miljoen mensen in ons land onbetaalbaar zijn.”

Geen verzekering
In Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het
basispakket. Als mensen geen geld hebben voor een aanvullende verzekering schiet
preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen mensen behandeling
zo lang mogelijk uit. Voor mensen met een laag inkomen, waaronder ook ouderen, dak- en
thuislozen, en voor ongedocumenteerde migranten kan hierdoor een opeenstapeling van
problemen ontstaan. Mensen komen bijvoorbeeld in een sociaal isolement terecht of maken
weinig kans op de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen andere chronische aandoeningen en
slechte mondgezondheid elkaar flink versterken. Hoewel mondzorg voor kinderen wel wordt
vergoed uit het basispakket blijkt uit onderzoek dat kinderen van ouders met een lage
sociaaleconomische status of migratieachtergrond vaker last hebben van gebitsproblemen
en ook minder vaak voor controle bij de tandarts komen.

Groeiend probleem
Straattandartsen, tandartsopleidingscentra en belangenorganisaties hebben verschillende
informele netwerken opgezet om mensen in fragiele financiële posities toch van acute tanden mondzorg te kunnen voorzien. “Wij, maar ook andere maatschappelijke organisaties,
proberen zo zelf tandzorg te organiseren voor uiteenlopende kwetsbare groepen.
Maar deze noodgrepen zijn helaas niet toereikend voor de ernstige problemen die we
tegenkomen”, zegt Arianne de Jong. “Met onze campagne trekken we aan de bel om
aandacht te vragen voor het groeiende probleem dat wij als organisaties en tandartsen
dagelijks zien.”

Structurele oplossingen
Dokters van de Wereld pleit voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in
toegankelijke en betaalbare preventieve en acute mondzorg voor álle kinderen en
volwassenen. Arianne de Jong: “Wij vinden dat iedereen naar een tandarts moet kunnen
gaan, zeker bij acute problemen, ongeacht de portemonnee. Toegang tot zorg is een
mensenrecht, géén privilege! Hier zit duidelijk een enorm gat in ons mondzorgsysteem.”